ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (17/5/2017)