ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ PR_10918_0072012

Την Πέμπτη 11/01/2018 και ώρα 10:00 έως 11:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική επίσκεψη για το διαγωνισμό, στο κτίριο επί της οδού Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέτα.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί μια φορά και δεν θα δοθούν βεβαιώσεις.