ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

9η Συνεδρίαση Τεχνικού Συμβουλίου ακαδ. έτους 2016-17