ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΜΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (2017-2018)

Το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Master’s Degree in Southeast European Studies) λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διανύει το δέκατο έβδομο χρόνο λειτουργίας του. Το ΠΜΣ θα δεχτεί έως 25 φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Πρόκειται για ένα μονοετές ΠΜΣ το οποίο διδάσκεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προσφέρει διεπιστημονική εκπαίδευση στις κοινωνικές επιστήμες, με εξειδίκευση στη μελέτη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δημιουργήθηκε το 1999 ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος “Cooperation of Universities for the promotion of stability, human rights and sustainable peace in Southeastern Europe” (γνωστό ως “U/SEE Project”). Πλέον λειτουργεί ως αυτόνομο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πτυχιούχους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (πολιτικής επιστήμης, κοινωνιολογίας, οικονομικών, κοινωνικής ανθρωπολογίας, ιστορίας, βαλκανικών σπουδών, δημοσιογραφίας κ.λπ.). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν, καλούνται να υποβάλουν αίτηση κατά την περίοδο 9 Ιανουαρίου - 16 Ιουνίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή υποβολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ). Κάθε φοιτητής οφείλει να καταβάλει δίδακτρα της τάξης των €2.100 σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να χορηγήσει απαλλαγή από τα δίδακτρα του Προγράμματος για τους φοιτητές που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, το Κοσσυφοπέδιο σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) αφού υποβάλουν αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και δεν λαμβάνουν υποτροφία από κάποια άλλη πηγή.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Άννα Βαλλιανάτου, Υπεύθυνη Διαχείρισης του ΠΜΣ (τηλ: 2103698966-5 και φαξ: :(+30)2103688966, e-mail: postgrad_SEE@pspa.uoa.gr).

Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 16 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία του ΠΜΣ (είτε ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο http://www.see.pspa.uoa.gr/ καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter