ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων Διευθυντών Τομέων του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών:

 

Σχετικές ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: