ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε στο κοινό της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων λόγω των έκτακτων συνθηκών σε συνέπεια των αυστηρών προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID 19, και σε εφαρμογή της τελευταίας εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ/20.9.2020) τα εξής:

  1. Το εξυπηρετούμενο κοινό της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακές φοιτητές, μισθωτές, ενδιαφερόμενοι πολίτες, κ.α.) θα εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και εφόσον το αίτημά του δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.
  2. Τα αιτήματα, έγγραφα ή δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά ιδιοχείρως ταχυδρομικώς στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ 106 79 Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών) Τμήμα Υποτροφιών)  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος Υποτροφιών και Βραβείων είναι:

      email Τμήματος Υποτροφιών: ypotrofies[at]uoa[dot]gr 

      Fax: 210 3689136