ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΓΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ 16-04-2018

Σήμερα, Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. για θητεία τριών (3) ετών από 16-04-2018.

 

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κύλησε ομαλά και δεν κατετέθη καμία ένσταση επ’ αυτής.

 

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. για θητεία τριών (3) ετών από 16-04-2018 εξελέγη ο Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών κ. Ιωάννης Εμμανουήλ, καθώς πλειοψήφησε έναντι του συνυποψηφίου του, Καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος κ. Μιχαήλ Σταματάκη.

 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2018

 

Η Πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 

Σεραφείμ Πούλος, Καθηγητής, Πρόεδρος Σωτήριος Νοτάρης, Καθηγητής, Μέλος Σοφία Ριζοπούλου, Καθηγήτρια, Μέλος

Ευάγγελος Μπακέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος Αρκάδιος Μανουσάκης - Κατσικάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος

 

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Σχολής