ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 19/10/2017

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σημερινή συνεδρίαση της 19ης-10-2017 με αφορμή συζητήσεις και προτάσεις για το θέμα της Διδακτικής Επάρκειας στο επίπεδο του Ι.Ε.Π., επαναβεβαίωσε παλιότερη απόφασή της (συνεδρία της 18-10-2016), βάσει της οποίας υποστήριζε ως ορθότερη λύση για το θέμα την παροχή της Διδακτικής Επάρκειας εντός του εκάστοτε προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «σε όλους τους φοιτητές χωρίς επιλογή (ροές κατεύθυνσης κλπ.) ή περαιτέρω επιβάρυνση». Ταυτόχρονα, η Σύγκλητος θεωρεί δεδομένη τη διατήρηση των ήδη εγκεκριμένων ρυθμίσεων για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στα προγράμματα των Τμημάτων του ΕΚΠΑ, εφόσον αυτά συμφωνούν με την παραπάνω αρχή.

Ως προς το θέμα των συγγραμμάτων η Σύγκλητος τονίζει την ανάγκη σύντομης και οριστικής διευθέτησης του παρουσιασθέντος προβλήματος, ώστε να ομαλοποιηθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις η εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας μπορεί να λειτουργήσει μόνον ως συμπλήρωμα και όχι ως υποκατάστατο της παροχής και δωρεάν έντυπου υλικού.

Ως προς το θέμα της εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, η Σύγκλητος αποποιείται οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στη σχετική διαδικασία.

Αθήνα, 19-10-2017
Από τη Γραμματεία Συγκλήτου