ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (2/10/2020)

      Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ στη συνεδρίαση της (2/10/2020) συζήτησε διεξοδικά το θέμα του τρόπου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο με βάση τις προτάσεις των Τμημάτων. Μετά ταύτα η Σύγκλητος:

  • Διαπιστώνει ότι τα Τμήματα προχώρησαν στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων (αμφιθεάτρων, αιθουσών κ.λπ.), ώστε να προσφερθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μαθημάτων δια ζώσης.
  • Συγχαίρει την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ για την υπευθυνότητα που επιδεικνύει και τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει με σκοπό όχι απλώς να μη διακοπούν λειτουργίες του Ιδρύματος, αλλά να εξακολουθήσει το Πανεπιστήμιο, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, να λειτουργεί ως ζωντανός και αποτελεσματικός οργανισμός.
  • Κατανοεί την αγωνία των φοιτητών για την πορεία του εξαμήνου και  διαβεβαιώνει ότι λαμβάνονται, από τα όργανα διοίκησης, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Διαβεβαιώνει, επίσης, ότι θα ληφθεί ειδική πρόνοια για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθηγητές και φοιτητές, καθώς και για φοιτητές ΑμεΑ. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται κατά περίπτωση με σκοπό την προστασία των συγκεκριμένων ατόμων και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με κάθε πρόσφορο τρόπο.
  • Υπενθυμίζει ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τον τρόπο διεξαγωγής της, και ότι αυτό αποτελεί βασική κατευθυντήρια αρχή για το Ίδρυμά μας. Δεν νοείται, επομένως, να αποκλείεται κανένας φοιτητής από την εκπαιδευτική διαδικασία για τεχνικούς ή άλλους λόγους που ανήκουν στο πεδίο ευθύνης του Πανεπιστημίου.
  • Επαναλαμβάνει το αίτημά της προς την κυβέρνηση για την κάλυψη όλων των θέσεων των μελών ΔΕΠ, καθώς και των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που έχουν αφυπηρετήσει το προηγούμενο έτος. Ζητεί, επίσης, την αύξηση των θέσεων του έκτακτου διδακτικού προσωπικού για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Ιδρύματος. Ζητεί, τέλος, την αύξηση της χρηματοδότησης με την άμεση χορήγηση ειδικού κονδυλίου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές, διοικητικές και υγειονομικές ανάγκες, οι οποίες αυξήθηκαν κατακόρυφα λόγω της πανδημίας.