ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 6/11/2018

Η Σύγκλητος κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, 6/11/18, ζητά την αύξηση της χρηματοδότησης για την αύξηση των θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού και ιδιαίτερα φυσικών προσώπων για την καθαριότητα και τη φύλαξη, όπως προβλέπεται εξάλλου από τον Οργανισμό που κατατέθηκε τον περασμένο Αύγουστο, έτσι ώστε να περιοριστεί η ανάγκη του Πανεπιστημίου μας για προσφυγή σε διάφορες εταιρείες. Ζητά επίσης τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που υπηρετούν στο Ίδρυμά μας και την περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης προκειμένου να παρέχονται στους φοιτητές δωρεάν ειδικά συγγράμματα (κώδικες νομικής κ.λπ.).

Σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επαναβεβαιώνονται προηγούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου ότι θα παρέχεται με το πτυχίο υποχρεωτικά σε όλους τους πτυχιούχους και σε όλα τα Τμήματα χωρίς προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις κατοχυρώνοντας τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (δηλ. χωρίς ροές και ειδικεύσεις και χωρίς αύξηση των μαθημάτων και συνεπώς του φόρτου εργασίας). Οι προτάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων θα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο εφόσον ανταποκρίνονται στις παραπάνω προϋποθέσεις.