ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21/9/2022)

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ στην τακτική της συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου 2022 συζήτησε και το θέμα της ιδιαίτερα οξυμένης έντασης που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα επί σειρά ημερών στις πύλες της Πανεπιστημιούπολης. Για το εν λόγω θέμα η Σύγκλητος κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Σύγκλητος είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη και ανησυχεί για την εκδήλωση ενεργειών που αιφνιδιάζουν την ακαδημαϊκή κοινότητα και  διαταράσσουν την ηρεμία και κανονικότητα της ακαδημαϊκής ζωής και μάλιστα κατά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, εν μέσω της εξελισσόμενης εξεταστικής περιόδου και εν αναμονή της υποδοχής των νέων φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Η Σύγκλητος δηλώνει με έμφαση ότι προτεραιότητα έχει η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική και ερευνητική προσφορά του στην ελληνική και ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση. Η Σύγκλητος απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και προς κάθε άλλη κατεύθυνση και ζητεί να προωθηθούν λύσεις που θα είναι λειτουργικές και αποτελεσματικές, θα σέβονται την ακαδημαϊκή παράδοση, δεν θα διαταράσσουν την ακαδημαϊκή λειτουργία και δεν θα εμφανίζονται ως περιοριστικές της ακαδημαϊκής ελευθερίας.