ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 25/11/2022)

Ανακοίνωση Συγκλήτου (συνεδρίασης 25/11/2022)