ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΜΙ)

Το Κέντρο Μελετών Ιονίου (Κ.Μ.Ι.) προκηρύσσει ΒΡΑΒΕΙΟ στη μνήμη του διαπρεπούς φιλολόγου και μελετητή της επτανησιακής λογοτεχνικής παραγωγής Γιώργου Αλισανδράτου (1915-2004). Το βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, το οποίο αθλοθετείται από την κυρία Τασία Γ. Αλισανδράτου, ιδρυτικό μέλος του Κ.Μ.Ι.

            Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μελέτες γραμμένες από νέους επιστήμονες (όριο ηλικίας μέχρι 45 ετών), οι οποίες αναφέρονται σε θέματα φιλολογίας, κριτικής της λογοτεχνίας, γλωσσολογίας και ιστορίας και που αφορούν στην περιοχή του Ιονίου (Επτάνησα, Σχέσεις Ιονίου με την ηπειρωτική Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σικελία) κατά τη νεότερη και σύγχρονη περίοδο (17ος-20ός αι.).

            Τα έργα γραμμένα στην ελληνική ή στην ιταλική γλώσσα πρέπει να είναι πρωτότυπα, αδημοσίευτα και να έχουν έκταση όχι μικρότερη από 120 σελίδες Α4 (περίπου 40.000 λέξεις το λιγότερο μαζί με τη βιβλιογραφία).

            Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το πόνημά τους σε ψηφιακή μορφή (pdf) μαζί με εκτύπωση και θα τη συνοδεύουν με πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2020, στη διεύθυνση: Κυρία Λυδία Γιαννοπούλου, οδός Σιβύλλης 1, Πολιτεία, 146 71 Κηφισιά (e-mail: lydiagianno@gmail.com).

            Τα έργα θα κριθούν από επιτροπή ειδικών που θα ορισθεί από το Δ. Σ. του Κ.Μ.Ι. Η απονομή του βραβείου θα γίνει τον Μάιο του 2020. Το Κ.Μ.Ι. επιφυλάσσεται να προβεί στην έκδοση του έργου στη σειρά των δημοσιευμάτων του.