ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΡΙΝ, ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

Ο Ισπανός Μανουέλ Μαρίν, "πατέρας" ενός από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς της Ενωμένης Ευρώπης, του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, που τον εισήγαγε ως ο αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης το 1987, και ο οποίος διετέλεσε, μεταξύ άλλων, και πρόεδρος του Ισπανικού Κοινοβουλίου από το 2004 ως το 2008, απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών.

Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το πρόγραμμα Erasmus έχει τις ρίζες του σε πιλοτικές ανταλλαγές φοιτητών, που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1981-1986, και θεσπίστηκε επίσημα τον Ιούνιο του 1987. Το ΕΚΠΑ ήταν από τα πρώτα πανεπιστήμια που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, γιατί εξαρχής είχε γίνει αντιληπτό ότι επρόκειτο για ένα πολύ σημαντικό και ταχέως αναπτυσσόμενο πρόγραμμα.

Το ERASMUS  (European Region Action Scheme for the  Mobility of University Students) έχει πλέον αναγνωριστεί ως το σημαντικότερο και το πιο επιτυχημένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει θέσει τη βάση για την ανάπτυξη της κινητικότητας φοιτητών (αρχικά) αλλά και καθηγητών και προσωπικού μέσω της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα -το οποίο αρχικά απευθυνόταν μόνο σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 1987, και έντεκα μόλις χώρες της Ευρώπης συμμετείχαν σ’ αυτό (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Έκτοτε οι συμμετέχουσες χώρες έχουν φτάσει τις 33 και οι δράσεις του προγράμματος έχουν επεκταθεί και στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας και του αθλητισμού. Η συμβολή του ERASMUS στην διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπήρξε καθοριστική.

Το ΕΚΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια έχει διαχειριστεί 14,5 εκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή υποτροφιών περίπου 6700 φοιτητών, καθηγητών και προσωπικού. Παράλληλα έχει υποδεχτεί 2600 φοιτητές από παν/μια του εξωτερικού. Οι συμφωνίες Erasmus με ευρωπαϊκά Παν/μια έχουν φτάσει τις 655, ενώ την τρέχουσα χρονιά ξεκίνησε με επιτυχία και η συμμετοχή  του ΕΚΠΑ στη νέα δράση «διεθνής κινητικότητα ERASMUS» με χώρες εκτός Ευρώπης, και έγιναν οι πρώτες ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών με παν/μια της Ρωσίας, της Ουκρανίας, του Ισραήλ, της Ιορδανίας και της Σερβίας.

Συνολικά στα 30 χρόνια λειτουργίας του ERASMUS, το ΕΚΠΑ έχει υποδεχθεί σχεδόν 5.000 Ευρωπαίους φοιτητές, ενώ έχει αποστείλει περίπου 13.000 φοιτητές του σε Πανεπιστήμια όλων των Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο αριθμός των φοιτητών μας οι οποίοι σε ετήσια βάση μετακινούνται προς τα Ευρωπαϊκά  Ιδρύματα παραμένει πάντα ιδιαίτερα υψηλός. Ενδεικτικά, στην τελευταία δημοσιοποιημένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τα Ιδρύματα που μετακίνησαν τους περισσότερους φοιτητές ERASMUS στην Ευρώπη το έτος 2013-2014, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησε την 41η θέση μεταξύ 2.800 περίπου συμμετεχόντων Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων.