ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

«ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ»

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής, με την ευκαιρία της ανακήρυξης της Αθήνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το Βιβλίο 2018, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

«Από το χειρόγραφο στο έντυπο, έως και το ηλεκτρονικό: το βιβλίο στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»,

Η Κοσμητεία οργάνωσε έκθεση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σχολής με θέμα: «Σπάνιο υλικό της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής», προβάλλοντας σπάνιες εκδόσεις θεολογικού περιεχομένου από τον 16ο έως 19ο αιώνα, και αποσκοπώντας να μυήσει τους επισκέπτες στον κρυμμένο θεολογικό συγγραφικό θησαυρό που αυτή με πολλή φροντίδα φιλοξενεί και προστατεύει με τη συμβολή των εργαζομένων της σ΄ αυτή.

Για την εν λόγω Επιστημονική Ημερίδα συνεργάστηκε η Θεολογική Σχολή με τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Δυτικής Αττικής, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, διασφαλίζοντας έτσι την διεπιστημονικότητα, βασισμένη στη συνεργασία ανάμεσα σε φορείς με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Εισηγήθηκαν σχετικά Παλαιογράφοι, Βιβλιοθηκονόμοι, Αρχειοθέτες, Ιστορικοί και Συντηρητές του Βιβλίου, και Αρχαιομέτρες. Από από αυτές τις Εισηγήσεις αναδείχτηκαν η διαχρονική αξία του Βιβλίου, η θέση του στη Θεολογική Σχολή, η πορεία του από την εποχή των χειρογράφων στην εποχή της τυπογραφίας και του ηλεκτρονικού βιβλίου, αλλά και οι μέθοδοι
συντήρησής του. Η Ημερίδα έκλεισε με την επίδειξη και εκπαίδευση φοιτητών σε συστήματα χημικών αναλύσεων και ψηφιοποίησης.

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, και η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγήτρια κ. Μαρία–Ζωή Φουντοπούλου, καθώς και πολλοί Ομότιμοι Καθηγητές της Σχολής.