ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21