ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ»

Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας στο πλαίσιο της δράσης που αφορά στη συμβολή του ΕΚΠΑ στην έρευνα για τη μελέτη της ιστορίας και της μνήμης της Επανάστασης του 1821


Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των προτάσεων με θέμα: «Ανάδειξη άγνωστων πτυχών της Επανάστασης του 1821 και νέων πηγών για τη μελέτη της» που υποβλήθηκαν από το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος μας  στο πλαίσιο της δράσης που αφορά στη συμβολή του ΕΚΠΑ στην έρευνα για τη μελέτη της ιστορίας και της μνήμης της Επανάστασης του 1821.

Η δράση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από χορηγίες από ιδιωτικούς φορείς με το ποσό των 10.000 ευρώ ανά πρόταση και θα αφορά στην κάλυψη των απαραίτητων δαπανών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της έρευνας νέων ερευνητών. Οι δαπάνες αυτές δεν θα περιλαμβάνουν την κάλυψη αμοιβών των ακαδημαϊκών υπευθύνων των προτάσεων.

Στο πλαίσιο της Δράσης υποβλήθηκαν συνολικά οκτώ (8) προτάσεις.

Η αρμόδια τριμελής επιτροπή αξιολόγησης (καθηγήτρια Μαρία Ευθυμίου, καθηγητής Κώστας Κωστής, καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου, μέλη της Επιτροπής για τον εορτασμό διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όπως αυτή έχει συγκροτηθεί από τη Σύγκλητο) εισηγήθηκε κατά σειρά κατάταξης την έγκριση των παρακάτω πέντε (5) προτάσεων:

  1. «Οι Ευρωπαϊκές εφημερίδες για την Ελληνική Επανάσταση», Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής του Τμήματος ΙΦΕ.
  2. «1821 και Σύγχρονος Οπτικός Πολιτισμός», Ευαγγελία Διαμαντοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
  3. «Το πολιτικό-ιδεολογικό περιεχόμενο της εμφύλιας ρήξης στο τέλος της Ελληνικής Επανάστασης (1831-1832): Οι αντανακλάσεις στη δημόσια σφαίρα», Σπυρίδων  Γ. Πλουμίδης, Αναπληρωτής  Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
  4. «Από τη βιοποικιλότητα στ’ άρματα: πρόσληψη άγνωστων προεπαναστατικών δράσεων στην Πελοπόννησο από αλλοδαπούς ανίδεους φυσιοδίφες εξερευνητές», Σοφία Ριζοπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας και
  5. «Η Αρχιτεκτονική και οι Τέχνες στα χρόνια της Επανάστασης:  τομές και συνέχειες», Γεώργιος Πάλλης, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.