ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Αποτελέσματα Εκλογών Ανάδειξης Προέδρου-Αναπ. Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών