ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ, με τον αναπληρωτή του, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών (αρ.πρυτ. απόφ.: 1718008674/14-11-2017)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι από την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την 21η  Νοεμβρίου 2017  για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του αναπληρωτή αυτού στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών για διετή θητεία από την 1η -12-2017, εκλέχθηκε εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ ο κ.Ευάγγελος Καραγκούνης του Παναγιώτη, μέλος ΕΤΕΠ της ΤΕ κατηγορίας με αναπληρωτή του τον κ.Λουκά Πετροκόκκινο του Θεοδοσίου,  μέλος ΕΤΕΠ της ΠΕ κατηγορίας.

 

 

 Ο Πρόεδρος

της Εφορευτικής Επιτροπής

    Λάμπρος Σιαπέρας