ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Χορήγηση βραβείων από έσοδα Δωρεάς Ανωνύμου εις μνήμη Αγγελοπούλου ετους 2021-2022