ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022