ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ

Δείτε την ανακοίνωση της Εστίας Ναυτικών Ν.Π.Ι.Δ. σχετικά με την χορήγηση Χρηματικών Βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών στους φοιτητές που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 4176059