ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚ ΕΠΑΝ 5/2020 ΜΙΣΘ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠ. ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΚ ΕΠΑΝ 5/2020 ΜΙΣΘ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ για τη μίσθωση χώρου για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επ. Αγωγής
  • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής προσφορών 25/08/2020 ώρα 10.00 πμ
  • Ημερομηνία διενέργειας  διαγωνισμού 25/08/2020 ώρα 10.00 πμ

Διακήρυξη