ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2020 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2020 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη μίσθωση χώρου για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

Ημερομηνία διενέργειας  διαγωνισμού 27/07/2020 ώρα 10.00 πμ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ