ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡ. Δ1/2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ1/2017 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του υπ΄αρ. Β1 διαμερίσματος, Β' ορόφου, επιφανείας 82,63 τ.μ. μαζί με την υπ΄αριθμ Α1 αποθήκη, επιφανείας 5,30 τ.μ.και την υπ΄αριθμ.G1 θέση στάθμευσης, επιφανείας 13,61 τ.μ., ευρισκομένου στην οδό Σπετσών 34, Χαλάνδρι.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25-4-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Διακήρυξη