ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡ. Δ1/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δ.ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 5

Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ1/2018 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 5ου ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδού Δ. Αιγινήτου 5, Αθήνα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27-3-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου, στην οδό Χρήστου Λαδά 6, 1ος όροφος, γραφείο 15.

Διακήρυξη