ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡ. Δ2Ε1/2018

Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ2Ε1/2018

Διακήρυξη υπ΄αρ. Δ2Ε1/2018 δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση οικοπέδου ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί της οδού Γαλβάνη 19Β Κυψέλη, Αθήνα, επιφανείας 169,50 τ.μ.

Διακήρυξη