ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘ. ΕΥΑΣ ΚΑΣΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΜΕ YOUNG INVESTIGATION AWARD

H ερευνητική εργασία “Alterations in clock genes expression in Eutopic and Ectopic Endometrial Tissue» με πρώτους συγγραφείς την υποφήφια διδάκτορα Α.Καραπαναγιώτη και τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Narjes Nasiri-Ansari που έγινε σε συνεργασία με την A' Γυναικολογική και Μαιευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Καθηγήτριας Ε.Κασσή (Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ) έλαβε Young Investigator Αward στο European Congress of Endocrinology 2021 και επιλέχθηκε από την Εuropean Society of Endocrinology για διάχυση στο ευρωπαικό τύπο (ΕurekAlert, science news releases).

H διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού σε γυναίκες με αναστροφή του ωραρίου του ύπνου (πχ.εργαζόμενες τη νύχτα) έχει συσχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ενδομητρίωσης.  Η  ανωτέρω κλινική ένδειξη επιβεβαιώνεται με την εργασία αυτή σε ιστικό επίπεδο, με τη διαφορετική έκφραση των γονιδίων του κιρκάδιου συστήματος (CLOCK genes) στο έκτοπο ενδομήτριο.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν  δημοσιευτεί  μελέτες σε ανθρώπους που να σχετίζονται με μεταβολές στην έκφραση των γονιδίων του κιρκάδιου (CLOCK) συστήματος στην ενδομητρίωση.  Η παρούσα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά διαφορετικό πρότυπο έκφρασης των γονιδίων CRY1, PER-2 ,CLOCK και REV-ERBb στους έκτοπους συγκριτικά με τους εύτοπους ενδομητρικούς ιστούς από τις ίδιες ασθενείς, υποδεικνύοντας διαταραχή του περιφερικού κιρκάδιου συστήματος. Είναι δε γνωστό  οτι το περιφερικό CLOCK σύστημα μέσω των CRY1, PER-2 και CLOCK πρωτεινών ρυθμίζει φλεγμονώδεις και άλλες διαδικασίες που μπορεί να ενέχονται στις κλινικές εκδηλώσεις της ενδομητρίωσης (υπογονιμότητα, πυελικό άλγος). Ενδιαφέρον έχει το γεγονός οτι οι έκτοποι ενδομητρικοί εξέφραζαν επίσης περισσότερους υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών, υπονοώντας πιθανή συμμετοχή της κορτιζόλης στη διαταραχή του περιφερικού Clock συστήματος στον έκτοπο ενδομητρικό ιστό.

Η μελέτη αυτή βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών της ενδομητρίωσης.