ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Έναρξη υποβολής αιτήσεων μέχρι 25/8/2019 στο: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση (Msc in Philosophy and Management) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρουν θέσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση  (Master of Science in Philosophy and Management).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (ανεξαρτήτως σχολής, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.λ.π.). Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή (16.00-20.00) και Σάββατο(09.00-13.00) στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.

Ειδικότερα:

•       Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning), η οποία συνδυάζει τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

•       Η έναρξη των σπουδών προγραμματίζεται να γίνει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

•       Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι σημαντική για την παρακολούθηση του προγράμματος.

•       Η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 2 χρόνια

•       Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 4.000 ευρώ (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα και τον τρόπο εγγραφής των υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να   καλούν στα τηλέφωνα 6975129819, 6937066711, 210 727 7531 ή να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο philman@ppp.uoa.gr