ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού (European Athletics), απένειμε το 1ο βραβείο επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Προπονητικής, στην εργασία με τίτλο “Fiber type composition and rate of force development in endurance and resistance trained individuals, η οποία διεξήχθη στο
Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του ΕΚΠΑ, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεράσιμο Τερζή.