ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μια σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και για την Ιατρική Σχολή έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Καρδιολογίας που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη μεταξύ 26-30 Αυγούστου 2017.

Το εν λόγω συνέδριο είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως στον τομέα της καρδιαγγειακής ιατρικής με άνω των 500 συνεδριών-στρογγυλών τραπεζών και άνω των 4.500 ανακοινώσεων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην πρόοδο της καρδιαγγειακής ιατρικής.

Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 32.000 σύνεδροι από περισσότερες από 110 χώρες, ο Καθηγητής κ. Δ. Τούσουλης, Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γ.Ν.Α, ενημερώθηκε ότι η Κλινική κατέλαβε την πρώτη θέση σε αριθμό παρουσιάσεων και ανακοινώσεων (άνω των 70).

Παράλληλα, η Κλινική απέσπασε βραβείο για τα αποτελέσματα έρευνας για τη μικρο- και μακρο-αγγειοπάθεια σε υπερτασικούς ασθενείς με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης. Οι μελέτες και τα ερευνητικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν καλύπτουν όλο το φάσμα της Καρδιολογίας, με τη συμμετοχή όλων των μελών της Κλινικής, αλλά και σημαντικού αριθμού νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.