ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 55 ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15

Ισόγειο Κατάστημα (ΙΣ-10) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας 55, 32,50τμ, με υπόγειο 16,50 τμ και εξώστη 35τμ, σε διατηρητέο κτήριο και έργο τέχνης του 1931. Το μίσθωμα ορίζεται στα 640€ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών δέχεται προσφορές για δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, μέχρι και τις 15.5.2019, σύμφωνα με την υπ’ 3/2019 διακήρυξη.

Επικοινωνία  Τηλ. 210 368 9127, 9130,  Fax. 210 368 9136,  email: akinitaklir@uoa.gr

Ανακοίνωση

Δικαιολογητικά Προσφοράς

Διακήρυξη