ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EDCM NEWSLETTER ISSUES #9 & #10 - INDONESIA EARTHQUAKE & TSUNAMI, ZAKYNTHOS EARTHQUAKE

Δημοσιεύτηκαν το 9ο και 10ο τεύχος της έκδοσης "NEWSLETTER OF ENVIRONMENTAL, DISASTER, AND CRISIS MANAGEMENT STRATEGIES" του  ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων" του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Newsletter παρουσιάζονται σημαντικά γεγονότα στα σχετικά επιστημονικά πεδία, με στόχο την άμεση ενημέρωση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και του κοινού.
 

Στο 9ο τεύχος παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα επιστημονικά και τεχνικά αποτελέσματα που αφορούν στην καταστροφική εκδήλωση σεισμού και των επακόλουθων κατολισθήσεων και tsunami που έπληξαν την Ινδονησία στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, περιλαμβάνοντας και δεδομένα από τη διεθνή επιστημονική αποστολή, στην οποία συμμετείχε το ΕΚΠΑ. Οπτικό υλικό από την επιστημονική αποστολή του ΕΚΠΑ και τα προκαταρκτικά ερευνητικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο video: https://www.youtube.com/watch?v=9F2F1plwNK0

Στο 10ο τεύχος παρουσιάζονται δεδομένα και τεχνικά αποτελέσματα που σχετίζονται με την εκδήλωση σεισμού ανοιχτά της Ζακύνθου στις 26 Οκωβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων της επιστημονικής αποστολής του ΕΚΠΑ.