ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

EΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 θα διεξαχθούν οι εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιατρικής Σχολής (κτήριο Διοίκησης αρ. 13, 3ος όροφος) κατά τις ώρες 08:00-16:00.

Εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα

.