ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EPHE PARIS

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κυρία Αθηνά Δημοπούλου εκλέχθηκε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της École Pratique des Hautes Études στο Παρίσι.

Η École Pratique des Hautes Études - PSL (EPHE - PSL), που ιδρύθηκε στη Σορβόννη το 1868, αναγνωρίζεται ως ένα από τα "grands établissements" της Γαλλίας, μέρος του Πανεπιστημίου PSL (Paris Sciences & Lettres). Διεξάγει έρευνα και προσφέρει ερευνητική κατάρτιση πολύ υψηλού επιπέδου, η οποία εστιάζει σε σπάνιες ειδικότητες που εντάσσονται σε τρεις τομείς: Επιστήμες της Ζωής και της Γης, Ιστορικές και Φιλολογικές Επιστήμες και Θρησκευτικές Επιστήμες.

Μεταξύ πολλών άλλων, παρέχει κατάρτιση σε επιστημονικά πεδία όπως η γενετική, οι νευροεπιστήμες και η γνωσιακή επιστήμη, το κυτταρικό περιβάλλον, η ογκολογία, η βιοποικιλότητα των κοραλλιογενών υφάλων και οι επιστήμες του περιβάλλοντος, οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, οι μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, η κινεζική αρχαιολογία.

Είναι επίσης το μοναδικό γαλλικό ίδρυμα που προσφέρει επιμόρφωση (μεταπτυχιακού, διδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου) που καλύπτει όλους τους τομείς της αρχαιότητας και των πολιτισμών της Μεσογείου και όλες τις αρχαίες γραφές και γλώσσες, περιλαμβανομένων της ελληνικής επιγραφικής και παπυρολογίας, της λατινικής, βυζαντινής και εβραϊκής παλαιογραφίας, γλωσσολογίας, νομισματικής, των δικαίων της Μεσοποταμίας, ιστορίας της τέχνης, κ.ά.