ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών»

Αναλυτικές Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο:

https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_INFO

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και είναι μοριοδοτούμενο για ένταξη στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

Απευθύνεται σε:

  • Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας,
  • Εργαζόμενους και επαγγελματίες της εκπαίδευσης εφήβων ή ενηλίκων
  • Εργαζόμενους και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας

Στο Πρόγραμμα, που υλοποιείται για 5η φορά και για  3η συνεχή χρονιά, είναι μοναδικό στο είδος του καθώς εισάγει νέες καινοτόμες προσεγγίσεις τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν στο χώρο εργασίας τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS), επικουρούμενης από σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες με τους εκπαιδευτές.

 

Η Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη μέγιστη ευελιξία: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες παράδοσης μαθημάτων. Αντίθετα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο χρόνο που τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα μελέτης.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. καθώς επίσης και του συμπληρώματος πιστοποιητικού Europass με 16 πιστωτικές μονάδες ECVET.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση: 

https://bit.ly/SIMVOULEFTIKI_REGISTER

Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος: