ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ: ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Εντυπωσιακή άνοδο της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων τους  αλλά και των διασυνδεδεμένων δικτυακών τόπων που αξιοποιούνται στην τηλεκπαίδευση και τηλεσυνεργασία, πέτυχαν στην πλειονότητα τους τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ αλλά και των υπόλοιπων ιστοσελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων  με την χρήση των εργαλείων του ιστότοπου Alexa.Com της Amazon. Η ανάλυση και μελέτη πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από  28 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 16 Ιουλίου 2021, από τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων. μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει μετρήσεις για την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων παγκοσμίως και να συγκεντρώσει μια σειρά από ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν μεταξύ των άλλων τη θέση της ιστοσελίδας του κάθε Πανεπιστημίου στη χώρα στην οποία ανήκει, αλλά και τη θέση παγκοσμίως, τον μέσο ημερήσιο χρόνο παραμονής στην σελίδα, το μέσο αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα ημερησίως, το ποσοστό «μοναδικών» επισκεπτών, τις λέξεις κλειδιά που αναζητούν οι χρήστες, τις μηχανές αναζήτησης από τις οποίες συνδέονται με την ιστοσελίδα του κάθε ιδρύματος.

Η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2020 και στις 16 Ιουλίου 2021, περίπου επτά μήνες μετά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν επιμέρους μετρήσεις, συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων (βλέπε πίνακα 1)..

     Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν παρατηρείται εντυπωσιακή άνοδος επισκεψιμότητας στην Ελλάδα για τουλάχιστον 16 από τα 23 ελληνικά πανεπιστήμια (ποσοστό 70%). Η άνοδος αυτή κυμαίνεται από  28 έως και 2.376 θέσεις !!!.  Σε πολύ υψηλά επίπεδα παρέμεινε  τόσο η «δέσμευση» των χρηστών με την ιστοσελίδα, δηλαδή ο ημερήσιος αριθμός επισκέψεων της ιστοσελίδας ανά επισκέπτη, όσο και ο μέσος χρόνος παραμονής των χρηστών στην ιστοσελίδα.

Η άνοδος της επισκεψιμότητας  των σελίδων των ελληνικών πανεπιστημίων οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

(α) Στην εκτεταμένη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεσυνεργασίας γενικότερα από τους φοιτητές και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων.  Σε ποσοστό που ξεπερνά το 90% τα μαθήματα λόγω της πανδημίας πραγματοποιούντο με ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, ενώ και για τις εξετάσεις που κυμαίνονταν από 30 λεπτά έως και 3 ώρες οι φοιτητές παρέμεναν διασυνδεμένοι με τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες των ιδρυμάτων (π.χ  eclass) για να συμμετάσχουν και να αξιολογηθούν.

(β)  Στο γεγονός ότι τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων ανέπτυξαν και διένειμαν μέσω των δικτυακών τόπων χρήσιμο περιεχόμενο και υλικό για τα μαθήματα.

(γ) Στην αναζήτηση από το ευρύτερο κοινό ενημερωτικού υλικού, επιστημονικών δημοσιεύσεων και γενικότερα πληροφοριών που αφορούν τον COVID -19 και την αντιμετώπιση του.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία βρίσκεται  στην 1η θέση  σε επισκεψιμότητα μεταξύ των ιστότοπων των 23 Ελληνικών Πανεπιστημίων και στην 72ηη θέση στην Ελλάδα έχοντας ανέβει 111 θέσεις σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020. Από τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι κάθε χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα και τους συνδεδεμένους με αυτήν ιστότοπους του ΕΚΠΑκατά μέσο όρο 6,4 φορές την ημέρα παραμένοντας σε αυτή περίπου 6 λεπτά. Με βάση τα στοιχεία περίπου το 60% των επισκεπτών της ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων με αυτή ιστότοπων του ΕΚΠΑ, επισκέφθηκαν και επισκέπτονται ξανά τους διαδικτυακούς του τόπους.

Οι ανωτέρω υψηλές επιδόσεις επισκεψιμότητας αποδεικνύουν το πλούσιο περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τη διαδραστικότητα της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ, η οποία φαίνεται ότι έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των χρηστών και γενικότερα του κοινού, το οποίο αναζήτησε έγκυρο επιστημονικό περιεχόμενο, πληροφορίες και οδηγίες για την κατανόηση και αντιμετώπιση του COVID -19.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, ο όγκος και η αλληλεπιδραστικότητα με το περιεχόμενο της αποτελούν σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης σε σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων, όπως για παράδειγμα της Webometrics.

 

Πίνακας 1:Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδων Ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση την ιστοσελίδα Alexa.com της Amazon

 

Πανεπιστήμια

Θέση στην Ελλάδα

Ιούλιος 2021

Θέση στην Ελλάδα

Δεκέμβριος  2020

Θέση Παγκοσμίως

Ιούλιος 2021

Θέση Παγκοσμίως

Δεκέμβριος 2020

Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών

(%)

Ιούλιος 2021

Ποσοστό μοναδικών επισκεπτών

(%)

Δεκέμβριος 2020

Δέσμευση

(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη

Ιούλιος 2021

Δέσμευση

(ημερήσιος αριθμός επισκέψεων ιστοσελίδας ανά επισκέπτη

Δεκέμβριος 2020

Μέσος Ημερήσιος Χρόνος

(σε λεπτά της ώρας)

Ιούλιος 2021

Μέσος Ημερήσιος Χρόνος

(σε λεπτά της ώρας)

Δεκέμβριος 2020

1.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

72

183

11.613

10.856

39,7

33,3

6,4

6,41

5:58

7:22

2.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

95

210

17.002

15.675

15,8

16,8

7,1

6,03

7:47

8:08

3.

Πανεπιστήμιο Πατρών

104

402

26.291

32.083

45,5

39,5

4,8

4,2

5:46

6:28

4.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

128

216

18.962

14.866

39,7

38,9

4,7

5,34

6:15

5:33

5.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

155

600

32.560

35.587

33,5

36,7

6,7

5,1

5:29

5:18

6.

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

214

771

56.679

64.451

29

26,5

6,3

8,7

13:56

11:45

7.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

216

583

46.802

47.514

42,8

33,1

4,5

4,5

3:58

5:27

8.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

230

824

54.672

63.561

33,1

26,2

5,8

5,6

6:32

4:59

9.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

266

612

52.979

36.996

52,2

34,1

3,5

5

3:25

5:58

10.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

289

610

48.266

47.206

40,4

35,1

3,7

5

2:38

4:30

11.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

308

524

45.589

38.246

26,8

28,3

5,5

6,5

7:52

7:29

12.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

344

684

65.151

55.951

36,5

36,8

5,8

4,8

5:07

4:24

13.

Πολυτεχνείο Κρήτης

385

1.858

97.086

104.555

40,7

20,7

6,6

6,4

3:53

7:02

14.

Διεθνές Πανεπιστήμιο

553

1,040

95.092

82.262

39,7

39,2

3,4

3,9

3:15

3:46

15.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

540

2.916

107.476

154.630

46,8

38,5

3.6

4,2

3:04

5:28

 

16.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

604

632

81.850

51.578

46,2

34,9

2,8

4,6

4:17

6:16

17

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

916

545

68.731

47.026

31,8

32,4

3,6

5,1

4:21

6:24

18

Πανεπιστήμιο Πειραιά

<1000

650

74.072

48.862

39,8

35,8

4,1

5,1

3:02

5:33

19.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

<1000

1.535

128.055

82.299

41,3

32,1

3,6

7,3

3:08

7:05

20.

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

<1000

950

142.067

70.341

24,6

21,7

5,9

6,7

6:37

7:05

21.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

<1000

1.177

159.483

132.354

20,2

31,4

5

4,6

4:37

5:33

22

Πάντειο Πανεπιστήμιο

<1000

1.290

238.102

82.673

38,5

50,7

6,4

5,4

4:41

4:32

23.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

<1000

4.282

240.161

193.494

70,2

50,2

2,1

3,3

2:08

4:43

Πηγή: Μηχανή Αναζήτησης Alexa.com