ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων» (ΜΕ.ΔΙ.ΦΙ.Μ.)

Αναλυτικές Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο:

https://medifim.webnode.gr

Απευθύνεται σε:

  • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς-φιλολόγους, δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τις επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας  των φιλολογικών μαθημάτων και να δοκιμάσουν νέες, σύγχρονες τεχνικές μάθησης και διδασκαλίας,
  • αναπληρωτές εκπαιδευτικούς-φιλολόγους που χρειάζονται μόρια για το σύστημα διορισμών,
  • πτυχιούχους τμημάτων που προσφέρουν φιλολογική κατάρτιση, οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τη γνώση τους σε θέματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών.
Είναι μοριοδοτούμενο, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο για το σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ), όσο και για τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, Διευθυντών και Υποδιευθυντών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται για 6η φορά και για  4η συνεχή χρονιά, είναι μοναδικό στο είδος του καθώς:

  • εισάγει σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. 
  • Είναι αναμορφωμένο με βάση τις επερχόμενες αλλαγές των Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Η Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη μέγιστηευελιξία:

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες παράδοσης μαθημάτων. Αντίθετα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο χρόνο που τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα μελέτης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. καθώς επίσης και του συμπληρώματος πιστοποιητικού Europass με 20 πιστωτικές μονάδες ECVET.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στη διεύθυνση: 

https://bit.ly/MEDIFIM_REGISTER

Λεπτομερείς πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος: