ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΙ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘΑΑΕ)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε επισήμως, με την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων από την ΕΘΑΑΕ, η πιστοποίησηέξι ακόμη Προπτυχιακών ΠρογραμμάτωνΣπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα εν λόγω προγράμματα  σπουδών ολοκλήρωσαν τη διαδικασία πιστοποίησης τους με εξ αποστάσεως διαδικασίες.

Πρόκειται για τα ΠΠΣ των Τμημάτων ΕπιστήμηςΦυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεατρικών Σπουδών, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νομικής, Οδοντιατρικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.  Πιο συγκεκριμένα:

 (α) Για το ΠΠΣ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 13η συνεδρίαση του στις 21/07/2021, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάση της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 21/07/2021έως 20/07/2025.

(β) Για το ΠΠΣ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 13η συνεδρίαση του στις 21/07/2021, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάση της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 13/07/2021έως 12/07/2025.

(γ) Για το ΠΠΣ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 13η συνεδρίαση του στις 21/07/2021, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάση της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 21/07/2021έως 20/07/2025.

 

(δ) Για το ΠΠΣ του Τμήματος Νομικής, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 13η συνεδρίαση του στις 21/07/2021, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάση της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 21/07/2021έως 20/07/2025.

(ε) Για το ΠΠΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 13η συνεδρίαση του στις 21/07/2021, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάση της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 21/07/2021έως 20/07/2025.

(στ) Για το ΠΠΣ του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, κατά την 13η συνεδρίαση του στις 21/07/2021, έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής  Πιστοποίησης, βάση της οποίας το ΠΠΣ του Τμήματος συμμορφώνεται πλήρως με τιςΑρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG2015). Με βάση τα ανωτέρω το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ αποφάσισε τη χορήγηση Πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από 21/07/2021έως 20/07/2025.

Η ΕΘΑΕΕ μέσω του Προέδρου της Καθ. Περικλή Μήτκαεξέφρασε στις Πρυτανικές Αρχές, στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ και τους Προέδρους των έξι Τμημάτων του ΕΚΠΑ  τα θερμά της συγχαρητήριαγια την άριστη ανταπόκριση του Ιδρύματος και των εν λόγω Τμημάτων στην διαδικασία Πιστοποίησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών τους.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στις Εκθέσεις Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των έξι Τμημάτων καθώς και στις αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τους κάτωθι υπερσυνδέσμους στην Ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ:

Για το Τμήμα ΕπιστήμηςΦυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,:

https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/scholi_fysikis_agogis_kai_athlitismoy/

 

Για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών:

https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_theatrikon_spoydon/

Για το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:

https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_epikoinonias_kai_meson_mazikis_enimerosis/

Για το Τμήμα Νομικής:

https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/nomiki_scholi/

Για το Τμήμα Οδοντιατρικής:

https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_odontiatrikis/

Για το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης:

https://modip.uoa.gr/pistopoiisi/tmima_istorias_kai_filosofias_tis_epistimis/

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων το ΕΚΠΑ διαθέτει πλέον 23 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ αναμένεται η τελική απόφαση για την πιστοποίηση πέντε ακόμη ΠΠΣ Τμημάτων του ΕΚΠΑ που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος  οργάνωσε και υποστήριξε αποτελεσματικά τη διαδικασία πιστοποίησης σε όλες τις φάσεις και όλα τα στάδια,  από την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα Τμήματα κατά τη σύνταξη του φακέλου πιστοποίησης των ΠΠΣ τους  μέχρι την ολοκλήρωση της επιτόπιας επίσκεψης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης.  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τη συμβολή τους στην επιτυχή πιστοποίηση των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματός μας!

Τέλος, εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, συγχαίρουμε τις διοικήσεις,  το προσωπικό και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των έξι Τμημάτων για την επιτυχή πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους.  Θερμές ευχαριστίες στα στελέχη του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Ιδρύματος, διότι σε συνεργασία με τα Τμήματα, ανέλαβαν και υλοποίησαν επιτυχώς τη βιντεοσκόπηση των χώρων και των υποδομών των έξι Τμημάτων, δημιουργώντας το απαραίτητο υλικό για το virtual tour των μελών της επιτροπής πιστοποίησης.