ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

H ΚΑΘ. Θ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ EΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Η κυρία Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, ορίστηκε μέλος της πενταμελούς άμισθης
Εποπτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας (http://www.istitutoellenico.org/), με ισχύ από 31.12.2020.

Σκοπός του Ινστιτούτου, που ιδρύθηκε το 1951 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει παρουσιάσει πλούσιο έργο έκτοτε, είναι η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (Νόμος 4515/2017).