ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ

Το Σπουδαστήριο της Κοινωνιολογίας,  Τομέας Θεωρητικών Επιστημών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διοργάνωσε δύο webinars αφιερωμένα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021), την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα κατά  του Οθωμανικού ζυγού (της Τουρκοκρατίας).

1o webinar: https://youtu.be/1p19Px3Nb6w

2o webinar:  https://youtu.be/54LEIAaPEg4

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της διεπιστημονικότητας, στις 26 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποίησε το 1ο  webinar στην αγγλική γλώσσα—σε συνεργασία με το Τμήμα της Ιστορίας και το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών (Hellenic Studies Program and Hellenic Studies Center) του California State University (CSUS) Sacramento, California—με θέμαTHE GLOBAL CONTEXT OF THE GREEK REVOLUTION: WOMEN AS AGENTS OF CHANGE:https://en.uoa.gr/announcements_and_events/view_event/the_global_context_of_the_greek_revolution_women_as_agents_of_change/

Το 2οwebinar με θέμα:  ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ https://hub.uoa.gr/2nd-webinar-about-sports-and-greekness/  πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2021 με τηνυποστήριξη του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» Θεσσαλονίκης, της Πανελλήνιας Ένωσης Προώθησης των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ (ΠΕΠΓΑΣ),  του ομίλου UNESCO Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (ΣΕΟ), της Move for Life – Κοινότητας Πρακτικής Συμβούλων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, και του Αθλητικού Συλλόγου (Φ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  Α.Σ.).