ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 2019

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 ΜΑΓΓΙΝΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ