ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΕ 15982 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ "ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ" ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αναρτημένη απόφαση του ειδικού επταμελούς οργάνου της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για το επιστημονικό πεδίο "Θερμοϋδραυλική" του Γενικού Τμήματος στο πλαίσιο της πρόσκλησης 060880/2019 για την πράξη "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020 στο ΕΚΠΑ" με ΚΕ 15982
Απόφαση