ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τη δράση κινητικότητας προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση και όλες οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων http://www.interel.uoa.gr/erasmus/staff-mobility.html

Τα ενδιαφερόμενα μέλη του προσωπικού πρέπει  το αργότερο ως τις 15/3/2018 να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, μέσω της Υπηρεσίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ε.Κ.Π.Α.

Oι αιτούμενες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 30/09/2018 και κάθε αίτηση θα αφορά σε μία μετακίνηση διάρκειας έως μίας εβδομάδας.