ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο ΑΝ. ΚΑΘ. Ε. ΜΠΑΚΕΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ (WADA)

Ο Ευάγγελος Μπακέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Ανάλυσης στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τον έλεγχο του ντόπινγκ στον αθλητισμό (World Anti-Doping Agency, WADA) μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Laboratory Expert Advisory Group) του Οργανισμού με διετή θητεία.
Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση της διαπίστευσης των εργαστηρίων ελέγχου ντόπινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παρέχει την τεχνική υποστήριξη του Διεθνούς Προτύπου (ISL) και των αντίστοιχων τεχνικών κειμένων για τη διαπίστευση αυτών.