ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο ΚΑΘ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2017

Ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ Γιάννης Σμαραγδάκης (https://yanniss.github.io/) είναι ένας από τους 5 Έλληνες ερευνητές των οποίων οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) στα πλαίσια της δράσης του «Proof of Concept Grants» (https://erc.europa.eu/news/proof-of-concept-erc-2017). Η πρόταση του κυρίου Σμαραγδάκη έχει τίτλο «Ανάλυση και Αναδιοργάνωση Προγραμμάτων, ως Υπηρεσία» («PARSe Program Analysis and Reorganization, as a Service») και είναι συνέχεια του έργου «Προχωρημένη Ανάλυση Προγραμμάτων, με Δηλωτικές Τεχνικές» («SPADE: Sophisticated Program Analysis, Declaratively») το οποίο ήδη εκπονείται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και έχει επίσης χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Η δράση «Proof of Concept Grants» του ΕυρωπαΪκού Συμβουλίου Έρευνας χρηματοδοτεί ερευνητές που είναι ήδη αποδέκτες χρηματοδοτήσεων από το Συμβούλιο ώστε να μπορέσουν να διερευνήσουν την εφαρμογή των πρωτοποριακών ιδεών τους στην πράξη.