ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 12ου ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 12ου Διήμερου Συμποσίου του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ με θέμα «Αρχαιολογία και Έρευνα ΧΙΙ: Από το έργο του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης».

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης ήταν η Διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Καθηγήτρια Ε. Μαντζουράνη, ο Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παυλόπουλος, η Αναπλ. Καθηγήτρια Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, o Επίκ. Καθηγητής Στ. Κατάκης και η Επικ. Καθηγήτρια Α. Δρανδάκη.

Συνολικά παρουσιάσθηκαν 45 ανακοινώσεις των μελών ΔΕΠ, των υποψηφίων διδακτόρων, διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Οι επιστημονικές αυτές συμβολές αφορούσαν στην εξειδικευμένη έρευνα ενός εκάστου σε ποικίλους τομείς των τεσσάρων γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει ο Τομέας: της Προϊστορικής, Κλασικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας καθώς και της Ιστορίας της Τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν ζητήματα της οικιστικής και ταφικής αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της κεραμικής, της μικροτεχνίας, της οικονομίας και των εξωτερικών σχέσεων, της θρησκείας και του τελετουργικού τυπικού, της εικονογραφίας, της ιστορίας της αρχαιολογικής έρευνας καθώς και μουσειολογικού περιεχομένου θέματα. Μία ιδιαίτερη συνεδρία αφιερώθηκε στην παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής του Τομέα στη θέση Πλάσι Μαραθώνα, στην οποία κατ’ έτος εκπαιδεύεται πλήθος φοιτητών στην πρακτική της ανασκαφής.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης, Καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη σημαντική συμβολή του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης τόσο σε επίπεδο ερευνητικό όσο και εκπαιδευτικό, υπογραμμίζοντας την πολύ σημαντική συμβολή του στη δημιουργία του αμιγώς αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος στην Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και την καίρια συμμέτοχη των μελών του Τομέα στο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής οι διαδικασίες υλοποίησης του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.