ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ«ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» 2018-2019

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική  Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ υπό δημοσίευση).

 

Το Π.Μ.Σ. παρέχει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Το Π.Μ.Σ. επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε γενικούς βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου και διαλέξεις που ειδικότερα εστιάζουν στους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς συνήθων μορφών καρκίνου. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει σειρά εργαστηριακών ασκήσεων με διαδραστικό χαρακτήρα. Εξετάζεται η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων του Π.Μ.Σ. μέσω διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στo A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ  έως και 28/09/2018

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία του ΠΜΣ που βρίσκεται στo A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Κτήριο 10 – Ισόγειο (Γραμματεία φοιτητών – μεταπτυχιακών) Κα Ε. Παπασταμάτη, τηλ. 210 – 746 2153 e-mail: elepapast[at]med.uoa[dot]gr 

 

Πληροφορίες:

• Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

https://www.neoplasticdisease.gr/

• Στο email του ΠΜΣ

elepapast[at]med.uoa[dot]gr 

 

Προκήρυξη