ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την υποβολή αίτησης είναι διαθέσιμες στην Προκήρυξη και στον Ιστότοπο του Προγράμματος.

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη

Ιστότοπος