ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΣΔΠ