ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Τ.Δ.Ε. ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1/9/2023 ΕΩΣ 31/8/2025